Auteursrecht

|OVERTREDEN VAN AUTEURSRECHTEN IS STRAFBAAR|

Foto's
Alle foto's gemaakt door HIPPOLLYWOOD.com zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven steeds eigendom van HIPPOLLYWOOD.com. Dat wil zeggen dat ze zonder toestemming van HIPPOLLYWOOD.com niet gekopieerd of gepubliceerd mogen worden.

Het aanschaffen van foto's via deze website gelden enkel voor persoonlijk gebruik. Door foto's van HIPPOLLYWOOD.com aan te schaffen, kunt u de foto's gebruiken in familiale en vriendenkring. U kan ze niet commercialiseren, verkopen of op grote schaal publiceren (in tijdschriften e.d.).

Wilt u de foto's toch gebruiken voor commerciële doeleinden of voor een publicatie, neem dan contact op met HIPPOLLYWOOD.com voor een aangepaste overeenkomst.

Website
Ook de inhoud van deze website is eigendom van HIPPOLLYWOOD.com en is auteursrechtelijk beschermd.
Beeld noch tekst mogen zonder toestemming van HIPPOLLYWOOD.com niet gekopieerd of gepubliceerd worden.

Wilt u een foto van deze website toch gebruiken voor al dan niet commerciële doeleinden, neem dan contact op met HIPPOLLYWOOD.com voor een overeenkomst.

Over uw portretrecht
HIPPOLLYWOOD.com publiceert regelmatig foto's van wedstrijden en andere publieke evenementen op deze website. Hebt u liever niet dat uw afbeelding (i.e. portret) gebruikt wordt op deze website, neem dan contact op.

Door foto's aan te schaffen, geeft u HIPPOLLYWOOD.com stilzwijgend het recht om de foto's (i.e. uw portret) te gebruiken op de website en voor commerciële doeleinden zoals publicaties.